mandag 11. august 2014

CSV import fra web

I Dynamo finnes det bare en node for å lese fra en .csv fil (comma seperated values). Hvis man har lyst til å lese inn en csv fil fra en webside får man kun en lang string fil å forholde seg til. Dynamo har riktignok gode muligheter for å behandle strings, men det hadde vært bedre å få csv til en tabell/list direkte. 

Si vi skal ha tak i folkemengde pr år i rådata fra ssb under


Ved import via vanlige noder må man benytte mange stringbehandlinger for å få det man vil ha:

Synes da denne under er enklere.

customnoden her er ikke lagt ut enda, men den ser slik ut, med stor takk til Maciej Wypych for hjelp med Python programmeringen! Her importerer vi altså en csv-reader som ligger i Ironpython mappa og skriver data til en liste. Har ikke programmeringsbakgrunn whatsoever, men med litt lesing om Python, god hjelp og noe å kopiere fra er man langt på vei!
Og til sist begge samlet hvor man ser at vi har fått tak i folketall pr år på to forskjellige måter. Jeg foretrekker den øverste.Snakkas..

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar